Een begrip in Twente..

Opgericht in 1925 door een aantal fanatieke ruiters met voorliefde van authentieke jacht met paarden en jachthonden was de Twentsche Jachtvereniging één van de eerste verenigingen met het doel “hippische sport”. Het gezelschap organiseerden al geruime tijd jacht evenementen & buitenritten en vonden dat ze zaak moesten formaliseren door het oprichten van een rij- en jachtvereniging.

In de begin jaren vormde Manege Cromhofsbleek het centrum voor activiteiten van de Twentse Jachtvereeniging. Gelegen op de terreinen van de textielfabriek van Jannink, waar nu de gebouwen van de Twentsecourant Tubantia staan, aan de Getfertsingel te Enschede. Veel activiteiten werden georganiseerd, eerst vooral jachten en buitenritten later volgden ook concoursen. De heer H.van Heek hield een kleine meute jachthonden die werden ingezet bij de vele jachten, maar ook de grote meute honden van de KNJV kwam regelmatig naar Twente om te jagen. In 1925 werd bij manege Cromhofsbleek een binnen manege geplaast, waarmee de Twentesche Jachtvereeniging één van de eerste verenigingen was die het mogelijk maakte om indoor concoursen te organiseren.

Opkomst van de “military” het huidige Eventing
In de jaren ’30 brak kwam de Military sport op. Als jachtliefhebbers was de link naar deze tak van paardensport voor de Twentsche Jachtvereeniging snel gelegd. Nabij airport Twente werden vele cross-country’s en paarden rennen georganiseerd waarbij de steeple chases op de fameuze baan van Stepelo plaatsvonden. Toen in 1940 de tweede wereld oorlog uitbrak was het voorlopig gedaan met de activiteiten van de Twentsche Jachtvereeniging. Na de oorlog werd de draad weer opgepakt bij hippische centrum manege Cromhofsbleek. Paarden kwamen voornamelijk uit Ierland. De wedstrijdsport begon serieuze vormen aan te nemen en waarbij de Twentsche Jachtvereeniging het voortouw nam als het aankwam op het organiseren van samengestelde wedstrijden, terreinritten en jachten. In de samengestelde wedstrijden presteerden de leden van de T.J.V. heel goed waarbij de gebroeders Gabriels voor de nodige successen zorgden.

In de jaren ’40 zijn het de springconcoursen en de dressuursport die steeds meer in de belangstelling komen. Vooral dressuur amazone mejuffrouw Hetty ten Bos had een voortrekkers rol namens de Twentsche Jachtvereeniging in de dressuursport. Zij werd een groot aantal keren nederlands kampioen dressuur.

CHI Enschede
In 1955 organiseerde de Twentsche Jachtvereeniging voor het eerst het CHI Enschede dat gehouden werd op de voetbalvelden van Rigtersbleek. Tien jaar lang vond het CHI Enschede plaats waarbij verschillende internationale deelnemers waaronder Winkler, Pessoa en de Nederlandse springtop streden om het eremetaal. In de jaren’60 kwam het accent steeds meer op het houden van regionale wedstrijden te liggen zowel op dressuur,springen als samengesteld.

Op dit moment is de T.J.V een vereniging die dressuur wedstrijden organiseert en haar leden de mogelijkheden geeft startkaarten te krijgen en andere formaliteiten voor de leden uitvoert. De vereniging heeft niet een centraal ontmoetingspunt en verplicht haar leden niet tot het verlenen van diensten bij de wedstrijden. Wel wordt het op prijsgesteld als leden helpen bij de wedstrijd organisatie maar dit is geheel vrijblijvend. Op deze wijze zijn de vaste kosten voor de vereniging laag en kunnen we ook de jaarlijkse contributie laag houden