Opgericht in 1925 door een aantal fanatieke ruiters met voorliefde van authentieke jacht met paarden en jachthonden was de Twentsche Jachtvereniging één van de eerste verenigingen met het doel “hippische sport”. Het gezelschap organiseerden al geruime tijd jacht evenementen & buitenritten en vonden dat ze zaak moesten formaliseren door het oprichten van een rij- en jachtvereniging.

Op dit moment is de T.J.V een vereniging die dressuur wedstrijden organiseert en haar leden de mogelijkheden geeft startkaarten te krijgen en andere formaliteiten voor de leden uitvoert. De vereniging heeft niet een centraal ontmoetingspunt en verplicht haar leden niet tot het verlenen van diensten bij de wedstrijden. Wel wordt het op prijsgesteld als leden helpen bij de wedstrijd organisatie maar dit is geheel vrijblijvend. Op deze wijze zijn de vaste kosten voor de vereniging laag en kunnen we ook de jaarlijkse contributie laag houden